Eindhoven Maker Faire

Wat was het druk op de Eindhoven Maker Faire afgelopen weekend!

Ik heb erg veel enthousiaste reacties mogen ontvangen! En ook nog de Maker of Merit prijs gewonnen